VSR metingen en schoonmaak

Schoonmaak en controle.
Het uitvoeren van VSR-metingen geeft een beter inzicht in de kwaliteit van de schoonmaakdiensten. Custom Consults adviseert, begeleidt en rapporteert bij en over VSR-metingen. Een VSR-controle is een goede manier om het schoonmaken te monitoren en daar waar nodig bij te sturen.

VSR metingen en schoonmaak door Custom Consults

Custom Consults: alles over VSR metingen en schoonmaakdiensten!

Uiteraard gaat u ervan uit dat uw schoonmaakdienst doet waar ze voor wordt betaald: het schoonmaken van uw bedrijfspand of onderdelen hiervan. Maar wat is schoon? En wie controleert of deze medewerkers hun werk goed genoeg doen? Hygiëne en frisheid; is dat te meten? Wel met een reguliere controle; een VSR-meting toont precies aan wat er wel en wat er niet schoon genoeg is. Custom Consults adviseert en begeleidt deze metingen.

Kwaliteitsniveau schoonmaak meten

Met een Vereniging Schoonmaak Research kwaliteitsmeting (VSR-KMS) krijgt u een onafhankelijke – en objectieve beoordeling van uw schoonmaakdienst. De procedures in deze VSR-meting laten zien of de gemaakte afspraken met de schoonmaakdienst ook werkelijk worden nagekomen. De leverancier is verantwoordelijk voor een zeker kwaliteitsniveau; VSR-metingen van Custom Consults tonen aan of dit niveau wordt gehaald.

Vakkundige adviseurs

Custom Consults beschikt over vakkundige adviseurs; ook voor schoonmaakadvies. Zo is er volop aandacht voor het inrichten van een schoonmaakplan en het omschrijven van het gewenste kwaliteitsniveau. Dit is het uitgangspunt voor elke VSR-meting. Custom Consults assisteert, adviseert én controleert uw schoonmaakdiensten.


Bekijk hier de reacties van klanten die u voorgingen


Wij komen ons graag aan u voorstellen!